Akupunktur

Klassisk akupunktur

Hva akupunktur kan være behagelig og føles godt for?

Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene som pasienter søker hjelp for hos akupunktør. Også luftveisproblemer, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er vanlig.

 

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Akupunktøren starter med å gjøre en grundig anamnese, og som pasient vil du oppleve å bli møtt av en terapeut med god tid til deg. Gjennom samtale med pasienten tar man opp øvrig sykehistorie og livssituasjon. Akupunktøren vil utfra dette velge en behandling tilpasset den enkelte pasient - styrke der noe er svekket, balansere,og løse opp der noe er blokkert. Deretter settes de meget tynne nålene i spesielt definerte akupunkturpunkter. Behandlingen er ikke smertefull, men noen pasienter kan få en svakt prikkende eller numen fornemmelse der nålene sitter, som et tegn på at nålen er riktig plassert. Mange blir veldig avslappet etter behandlingen, men det er også vanlig å føle seg oppkvikket.

En dyktig akupunktør tilbyr flere akupunkturteknikker, både tradisjonell kinesisk akupunktur og mer moderne metoder (som f.eks. dry needling/triggerpunktsbehandling). En velutdannet akupunktør behandler hele mennesket og er opptatt av årsakssammenhenger, så vel som symtomlindring og helbredelse. Mange kombinerer også behandlingen med ulike massasjeteknikker, varmebehandling samt generelle helseråd.

Er akupunktur en trygg behandlingsform?

Ja, akupunktur er helt trygt når den utføres av godt utdannede akupunktører. Alle våre medlemmer har solid utdannelse (minimum 4 år) i både medisin, sykdomslære og akupunktur. Men det finnes også terapeuter som ikke har mer enn et helgekurs og likevel tilbyr nålebehandling.

For din egen sikkerhet er det derfor lurt å sjekke med Akupunkturforeningen før du velger deg en akupunktør !

Akupunkturforeningen arbeider for at akupunktørtittelen skal beskyttes og at våre medlemmer skal få autorisasjon som helsepersonell. Dette både for å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på behandlingen. Inntil slik autorisasjon er på plass, er det Akupunkturforeningen som stiller de strengeste kravene til medlemskap. Våre medlemmer plikter å følge alle aktuelle lover og forskrifter. Som pasient er du i de beste hender hos våre akupunktører!

Har du spørsmål omkring akupunktur som behandlingsform eller valg av akupunktør, kan du ta kontakt med Akupunkturforeningen på tlf; 22 41 78 88 eller via e-post ; info@akupunktur.no. På hjemmesiden til Akupunkturforeningen www.akupunktur.no finnes mye informasjon om akupunkturbehandling og akupunkturforskning. Her finnes også en oversikt over medlemmer, " Finn Din Akupunktør" der man kan søke etter en akupunktør i aktuelle fylket/kommuner. ( referanser fra Akupunkturforeningens kundebrosjyre).

 Merk; Vi gjør våre kunder oppmerksom på at vårt tilbud med forskjellige behandlingsformer, kun er et supplement til annen/øvrig behandling fra det offentlige helsevesen. Ved tvil, så henvises kunden alltidd til sin fastlege for øvrig konsultasjon og utredning.

Følg oss

Få med deg siste nytt, følg oss på facebook.

Design og CMS levert av EKH.no